Page 33 - Newyox Kitap Dergisi
P. 33

ACAR BALTAŞ Liderlerin Yolculuğu Lider Kavramının Tanımları Lider kavramının yüzlerce tanımları olsa da tanımlamaları yapan kişilerin bulunduğu dönemlere göre bir izahiyatta bulundukları görülecektir. Sanayi devrimi döneminde lider, “İş verimliliğini arttıran kişi”; savaşların yoğun yaşandığı dönemlerde “Orduyu yönetebilecek askeri güç ve zekâ”; kriz dönemlerinde “Stratejik kararlarıyla insanların düşmüş olduğu kötü durumdan kurtarabilen”; eğitimin önem arz ettiği dönemlerde “Okul sürecinde öğrencilere verilmesi hede enen kalıcı davranışları öğrencilere kazandıran”; duyguların ön plana çıktığı dönemlerde ise “Grup üyelerini motive eden kişi” olarak benzeri tanımlamalar yapılmaktadır. Acar Baltaş’ın “Bir Yolculuk Olarak Liderlik” adlı eseri de günümüz iş hayatındaki liderlik anlayışı açısından önemli bir eserdir. Eseri diğer liderlik kitaplarından ayıran en büyük farklardan biri de aynı tarihte, aynı iklim koşullarında, aynı coğrafyada, kendilerinin seçtikleri ekip ve araçlarla aynı hedef için Güney Kutbu’na yapılan iki kâşi n yolculuklarındaki (1911) başarı ve başarısızlıkları sorgulanarak okurların dikkatini “Liderlik” kavramına çekmesidir. Dünyanın en çetre lli bu yolcuğunda Norveçli Roald Amundsen büyük ödülü alırken, İngiliz Robert Falcon Scott ve adamları dönüş yolunda hayatlarını kaybederler. Bu durum insanları liderlik tarzları üzerinde düşünmeye sevk etmiştir. Başarılı olan Amundsen’i hedefe ulaştıran sadece kendisinin üstün kabiliyeti miydi? Personelleri farklı olsaydı hede ne ulaşabilir miydi? Scott’un başarısızlığındaki etken ise hayalini gerçekleştirme arzusu muydu? Şahsi çıkarları, ekip arkadaşlarını ölüme mi terk etmişti? Yoksa yolculuk için iyi bir hazırlık yapmamış mıydı ya da başka sebepler mi vardı? Baltaş, daha sonra bu iki yol liderinin yolculuk öncesi, esnası ve sonrasında yaşadıklarını anlatıyor. Eserde yine Shackleton’un Güney Kutbu keş nde ki (1914) liderliği, Kaptan Loveli’in Apollo 13 ile uzay yolculuğundaki (1970) liderliği anlatılıyor. Güney Kutbu’na varış yolculuğu “İyi liderlik” ve “Kötü liderlik” için okurlara somut örnekler sunması, günümüz iş hayatının muhasebesinde iyi bir fırsat olmuştur. Günümüz lider ve yöneticileri için farkın- dalık kazandıran bir çalışma olduğu dikkat çekmektedir. II. Bölüm: “Yola Çıkmak”ta ise birinci bölümdeki yol hikâyelerinden yola çıkılarak günümüz dünyasındaki iş-özel hayat vurgusu yapılarak hayatın anlamı, insan enerjisinin çeşitleri anlatıyor. Son söz ise “Kutup kâşi erinin hepsi hayatlarındaki anlamı, hayatları pahasına bu yolculuğu yapmakta bulmuşladır.” olmuştur. İş Dünyasında Kimlerle Yola Çıkılmalı Yazar, kutup yolculuğundaki liderlerin ekip arkadaşları için kullandıkları motivasyon, ödüller ve engelleri örnek vererek iş dünyası ile bağdaştırma yapar. Sonraki bölümlerde ikinci kariyerin hayatı değiştirmek anlamına mı geldiğini farklı başlıklarla olumlu ve olumsuz sonuçlarını izah eder. Baltaş, diğer liderlik kitaplarında sıklıkla karşılaşılan liderlik türlerini açıklayarak iş dünyasına atıfta bulunur. Üzerinde durulan liderlik türleri şunlardır: Kötü liderlik, nar- sistik liderlik, karizmatik liderlik ve çağdaş liderlik. Eserdeki kaynakçanın büyük bir kısmında batılı kaynaklardan daha çok yararlanıldığı görülmektedir. İş görüşmelerinin güvenirliliği ve CEO olarak seçilecek kişilerin özellikleri eserin başka bölümlerinde ayrıntılı şekilde ele alınıyor. Ayrıca iş dünyasında kimlerle yola çıkılmalı, bu yol- culukta kurumun değerleri nelerdir sorularına cevap arayan yazar dokuzuncu ve son bölümde iş hayatında kadının kılavuzluğundan bahsetmiştir. KO Dergisi / Ahmet Kılıç Newyox • Kitap 33 


   31   32   33   34   35